Bồi dưỡng nghiệp vụ

Các module bồi dưỡng thường xuyên cho CB-GV-NV

Các module bồi dưỡng thường xuyên cho CB-GV-NV

Đây là các file chuyên đề bồi dưỡng cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên của các đơn vị giáo dục hệ giáo dục thường xuyên (Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo).

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.