Đổi mới dạy học

Một số kỹ thuật dạy học tích cực trong nhà trường phổ thông

Một số kỹ thuật dạy học tích cực trong nhà trường phổ thông

Tuy có nhiều tài liệu khác nhau được chia sẻ trên các trang khác nhau nhưng tài liệu này có thể coi là cẩm nang cho các thầy cô tham khảo, nghiên cứu để vận dụng thích hợp cho từng bài giảng của mình nhằm nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực cho học sinh.

Xây dựng tiết học hạnh phúc thông qua việc dạy học bộ môn toán

Xây dựng tiết học hạnh phúc thông qua việc dạy học bộ môn toán

Làm thế nào để học sinh được hạnh phúc là trăn trở của nhiều nhà quản lý giáo dục, chuyên gia tâm lý, các nhà giáo. Trên thực tế, với học sinh, hạnh phúc mỗi ngày đến trường đôi khi thật giản dị.

 

Chuyên đề: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Chuyên đề: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một hoạt động quan trọng trong Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Có rất nhiều bài viết trao đổi về vấn đề này. Xin chia sẻ bài tổng hợp như một chuyên đề để các thầy cô, các nhà quản lý tham khảo.

 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.