Quy định giờ học năm học 2019-2020

  1. Thời gian lớp học lý thuyết tại Trung tâm Giáo dục Phổ thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh được quy định như sau:

 

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 15 phút

TT

Tiết học

Thời Gian

1

Tiết 1

7g00 – 7g45

2

Tiết 2

7g45 – 8g30

Nghỉ giải lao 30 phút

3

Tiết 3

9g00 – 9g45

4

Tiết 4

9g45 – 10g30

5

Tiết 5

10g30 – 11g15

    

 Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ 15 phút

TT

Tiết học

Thời Gian

1

Tiết 1

13g00 – 13g45

2

Tiết 2

13g45 – 14g30

Nghỉ giải lao 30 phút

3

Tiết 3

15g00 – 15g45

4

Tiết 4

15g45 – 16g30

5

Tiết 5

16g30 – 17g15

 

 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.