KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ KHỐI 12 LẦN 03

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 12 – LẦN 03
                      Năm học 2019 -2020

 

 1. Mục đích kiểm tra:
 • Kiểm tra kiến thức kỹ năng của học sinh.
 • Đánh giá, phân loại học sinh để có kế hoạch dạy và học phù hợp.
 • Nâng cao tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPTQG năm 2020.
 1. Môn kiểm tra:
 • Lớp tự nhiên: kiểm tra tập trung môn toán, vật lí, hóa học, sinh học, ngữ văn.
 • Lớp xã hội: kiểm tra tập trung môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lí.
 1. Hình thức và thời gian làm bài kiểm tra:
 • Hình thức:

      + Môn ngữ văn: tự luận.

      + Các môn còn lại: trắc nghiệm (6 điểm) kết hợp tự luận (4 điểm).

 • Thời gian làm bài:

      + Môn ngữ văn: 90 phút.

      + Các môn còn lại: 45 phút.

Lưu ý:

+ Kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 12.

+ Đề kiểm tra phải có tiêu đề, số trang (trang 1/1, trang 1/2, trang 2/2…)

+ Môn kiểm tra trắc nghiệm phải có mã đề.

+ Nếu câu hỏi chọn đáp án sai/không đúng thì phải in đậm chữ sai/không đúng.

+ Câu hỏi phải rõ nghĩa.

+ Đáp án rõ ràng, không có đáp án “tất cả đều đúng”,tất cả đều sai”, “cả A và B đều đúng”, cả A và B đều sai”….

+ Các đáp án phải tô đậm và viết in hoa chữ A, B, C, D, đồng thời lùi 1 tab.

+ Không tô đậm cả câu hỏi.

+ Chú ý khi sử dụng các dấu chấm câu.

 1. Nội dung kiểm tra
 • Theo kế hoạch dạy học của bộ môn.
 1.  Số lượng đề kiểm tra
 • Mỗi GVBM ra 01 đề kiểm tra và làm đáp án gửi kèm đề.
 • Riêng môn kiểm tra trắc nghiệm: GVBM xáo phần trắc nghiệm thành 04 mã đề, phần tự luận các đề giống nhau.

 

 1. Thời gian kiểm tra:
 • Dự kiến ngày 25, 26, 27/11/2019.
 1. Thời gian gửi đề và đáp án kiểm tra
 • Giáo viên gửi đề và đáp án kiểm tra định kỳ lần 03 trước 17h00 ngày 15/11/2019.
 • Lưu ý: nhóm trưởng gửi biên bản thống nhất nội dung kiểm tra lần 02 về tổ trưởng.
 1. Địa chỉ gửi đề, đáp án và biên bản thống nhất nội dung kiểm tra
 • Giáo viên tổ tự nhiên gửi đề và đáp án kiểm tra qua mail cho tổ trưởng tổ tự nhiên: cô Lê Mai Trinh (lemaitrinh.cntp@gmail.com)
 • Giáo viên tổ xã hội gửi đề và đáp án kiểm tra qua mail cho tổ trưởng tổ xã hội: cô Lê Thị Nguyệt Hồng (nguyethong.201@gmail.com)
 • Sau kiểm tra đề và đáp án, hai tổ trưởng gửi lại đề và đáp án về cô Lý trước 17h00 ngày 18/11/2019 (ngocly15021988@gmail.com)

Lưu ý:

 • Nhóm chuyên môn thống nhất kỹ  nội dung kiểm tra.
 • Đề kiểm tra vừa sức với học sinh.
 • Các đề kiểm tra có mức độ khó tương đương.
 • Ôn tập cho học sinh theo trọng tâm, lưu ý không lấy đề kiểm tra cho học sinh làm trước.
 • Soạn đề đúng mẫu, nộp đề và đáp án đúng hạn.
 • Phải ký tên kiểm tra đề và đáp án.
 • Trước khi chấm bài phải họp thống nhất đáp án, cách cho điểm từng câu.

                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                Nguyễn Văn Khả

 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.