HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM VỚI CHỦ ĐỀ: DU LỊCH TRONG THỜI ĐẠI 4.0

"Ngày 25/12, Trung tâm Giáo dục Phổ thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM tổ chức Chương trình giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường tại Đà Lạt cho các em học sinh với Chủ đề: Du lịch trong thời đại 4.0"

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, triển khai kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020, Trung tâm Giáo dục Phổ thông HUFI tổ chức Chương trình giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường với chủ đề “Du lịch trong thời đại 4.0” cho học sinh trung tâm. Nội dung học tập lần này thuộc các môn học về kĩ năng sống, kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp

Một số hình ảnh của chuyến đi:

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

 

 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.